Препорачана Интересни Статии

Детално

Математичарот и внатрешната игра I

Во теоретска смисла, одредена математичка личност е задоволна, но во пракса сака да знае како да се спротивстави на психолошката вознемиреност. Треба да знаете како шансите придонесуваат за страдањето или задоволството да се биде жив, и затоа не е корисно само за вас да знаете дека нејзината суштина е онаа на „лебдечко суштество“.
Прочитај Повеќе